Jak dostać się na specjalność?

Kandydaci, którzy chcieliby studiować Zarządzanie projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powinni zapoznać się z informacjami dostępnymi na portalu rekrutacyjnym Uczelni. Specjalność jest realizowana na II stopniu studiów (studia magisterskie). W pierwszej kolejności kandydaci wybierają kierunek studiów. Nalezy wybrać kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania. Tylko na tym kierunku specjalność jest dostepna.

Studia trwają 4 semestry (2 lata). Studenci wybierają specjalność w trakcie drugiego semestru studiów. Wszystkie przedmioty specjalnościowe są realizowane na 3 i 4 semestrze studiów. Opis przedmiotów specjalnościowych dostępny jest na naszym portalu. Wszystkie przedmioty na kierunku Zarządzanie, a także opis innych specjalności można znaleźć tutaj.

Informacje o opłatach i zasadach rekrutacji są dostępne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

W przypadku pytań o specjalność Zarządzanie projektami, prosimy o kontakt na adres e-mail: studenci@kpz.uek.krakow.pl. Polecamy także nasz profil na Facebooku.