Zasady rekrutacji (magisterskie)

Studia stacjonarne

 • wymagany jest dyplom ukończenia studiów, czyli tytuł naukowy licencjata lub inżyniera.
 • przyjęcia odbywają się na podstawie średniej ocen lub egzaminu wstępnego
 • średnia ocen
  • dotyczy wyłącznie absolwentów UEK ubiegających się o przyjęcie na taki sam kierunek (czyli kontynuacja studiów na kierunku)
  • dla tych osób zarezerwowane jest 50% ogólnego limitu miejsc
  • proszę sprawdzić wyjątki od tej reguły na stronie rekrutacji UEK (link poniżej)
 • egzamin
  • zdawany przedmiot zależy od wybranego kierunku studiów

Studia niestacjonarne

 • wymagany jest dyplom ukończenia studiów, czyli tytuł naukowy licencjata lub inżyniera.
 • przyjęcia odbywają się na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia
 • w roku akademickim 2020/21 opłata za jeden semestr wynosiła 3000 zł.

Informacje szczegółowe i zapisy