Zasady rekrutacji (licencjat)

Studia stacjonarne

  • Przedmioty z matury: matematyka lub geografia lub historia + język obcy
  • Wynik procentowy matury z przedmiotu traktowany jest jako punkty, czyli maks. 100 punktów z przedmiotu + 100 punktów z języka
  • poziom podstawowy: punkty mnoży się przez 0.6, czyli 90% * 0.6 daje 54 pkt.
  • poziom rozszerzony: mnożnik wynosi 1, czyli 72% daje 72 pkt.
  • wynik punktowy daje określoną pozycję na liście rankingowej kandydatów

Studia niestacjonarne

  • jak wyżej, ale do wyboruj jest więcej przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (należy wybrać 1 przedmiot oraz 1 język obcy)
  • opłata za studia w roku 2020/21 wynosiła 2600 zł za 1 semestr.

Informacje szczegółowe i zapisy