Studia magisterskie

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie projektami to dwuletnie (4 semestry) studia kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Przez dwa lata nauczysz się zaawansowanych metod i poznasz narzędzia zarządzania nie tylko projektami, ale także większymi przedsięwzięciami - programami i portfelami projektów.

Również na tych studiach możliwe będzie uzyskanie certyfikatu IPMA-Student lub IPMA-D, a także innych certyfikatów potrzebnych w szybkim rozpoczęciu kariery kierownika projektu.

Studia odbywają się w formule stacjonarnej (poniedziałek-piątek) i niestacjonarnej (weekendy).

Informacje szczegółowe

Masz pytania? Napisz do nas!