Studia magisterskie - program studiów

Kliknij w semestr, aby otworzyć listę przedmiotów

Od drugiego semestru obok poniżej wskazanych zajęć dodatkowo będzie można wybrać wykłady do wyboru. Ich lista będzie publikowana co roku. Celem wykładów do wyboru jest zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy.
Program zamieszczony w celach informacyjnych. Obowiązująca wersja programu jest publikowana w uchwałach Senatu UEK oraz na stronach internetowych UEK.

Rok pierwszy

Semestr pierwszy

Semestr drugi

Rok drugi

Semestr trzeci

Semestr czwarty