Najlepsza praca magisterska nt. zarządzania projektami

W trakcie seminarium PM Edukacja organizowanego przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Szczeciński pod patronatem IPMA Polska, Pani mgr Magdalena Mijał została wyróżniona nagrodą za najlepszą pracę magisterską na temat zarządzania projektami w roku akademickim 2015/16.

Praca pod tytułem Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znalazła uznanie Kapituły nagrody złożonej z przedstawicieli środowiska akademickiego oraz biznesu. Promotorem pracy był Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała.

Pani mgr Magdalena Mijał wygłosiła w trakcie seminarium referat prezentujący główne rezultaty pracy. Serdecznie gratulujemy osiągnięć i zachęcamy studentów specjalności Zarządzanie projektami do udziału w konkursie w kolejnym roku akademickim.

Dyplom za najlepszy wynik egzaminu IPMA-Student

Miło nam poinformować, że absolwentka specjalności Zarządzanie projektami UEK, Pani mgr Sylwia Gęborys otrzymała dyplom za zdobycie wyróżniającego wyniku z egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student w roku akademickim 2016/17.

Był to najlepszy wynik w Polsce w tym roku. Dyplom wręczała w imieniu IPMA Polska członek Zarządu, Pani dr Joanna Rzempała.

W imieniu laureatki dyplom odebrał Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała - Kierownik Katedry Procesu Zarządzania UEK. Serdecznie gratulujemy!

Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do co raz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywne wykorzystanie środków unijnych, świadome rozwijanie firmy czy też wprowadzanie nowych produktów na rynek, bez znajomości chociażby podstaw zarządzania projektami.

Przedstawioną w niniejszej publikacji problematykę, odzwierciedlającą aktualne kierunki badawcze, dotyczące wyróżnionych zagadnień, można zasadniczo podzielić na trzy grupy. W każdej z nich przedstawione są rozważania teoretyczne, dla których podstawą jest analiza dorobku literaturowego, ale także doświadczenia empiryczne, będące wynikiem przeprowadzonych badań.

Książka jest rezultatem pracy studentów Koła Naukowego Procesu Zarządzania. Książka jest dostępna także on-line.

Strony