Zasady przebiegu egzaminu IPMA Student

  1. Egzamin odbywa się wyłącznie w laboratoriach komputerowych UEK wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo egzaminu.
  2. Nad przebiegiem egzaminu czuwa koordynator ds. IPMA Student wraz z osobami sprawującymi nadzór.
  3. Przebieg egzaminu jest rejestrowany z wykorzystaniem kamer zainstalowanych w laboratoriach.
  4. W egzaminie biorą udział wyłącznie studenci/absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty specjalnościowe na specjalności Zarządzanie projektami. Nie jest konieczna obrona pracy lub zaliczenie innych przedmiotów.

Obrony prac w wakacje

Dziekanat Wydziału Zarządzania ogłosił, że obrony prac w wakacje będą możliwe do dn. 15 lipca 2016 r. Oznacza to, że pracę trzeba złożyć do końca czerwca, bowiem proces recenzji, oceny pracy i ustalenia terminu obrony zajmuje nieco ponad tydzień. Kolejne obrony będą możliwe dopiero w drugiej połowie września (dla prac złożonych na początku września). Prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu pisania pracy. Terminy seminariów w sesji są ustalane przez każdego promotora indywidualnie ze studentami.

Jak dostać się na specjalność?

Kandydaci, którzy chcieliby studiować Zarządzanie projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powinni zapoznać się z informacjami dostępnymi na portalu rekrutacyjnym Uczelni. Specjalność jest realizowana na II stopniu studiów (studia magisterskie). W pierwszej kolejności kandydaci wybierają kierunek studiów. Nalezy wybrać kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania. Tylko na tym kierunku specjalność jest dostepna.

Studia trwają 4 semestry (2 lata). Studenci wybierają specjalność w trakcie drugiego semestru studiów. Wszystkie przedmioty specjalnościowe są realizowane na 3 i 4 semestrze studiów. Opis przedmiotów specjalnościowych dostępny jest na naszym portalu. Wszystkie przedmioty na kierunku Zarządzanie, a także opis innych specjalności można znaleźć tutaj.

Informacje o opłatach i zasadach rekrutacji są dostępne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

W przypadku pytań o specjalność Zarządzanie projektami, prosimy o kontakt na adres e-mail: studenci@kpz.uek.krakow.pl. Polecamy także nasz profil na Facebooku.

Strony