Certyfikacja Project Managerów

Dlaczego Project Manager potrzebuje certyfikatu?

Praca w projektach staje się w nowoczesnych firmach standardem. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, biegłych w podstawowych metodach i technikach, umiejących pracować w zespole, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Kompetencje kierownika projektu dają dziś szerokie i obiecujące perspektywy na rynku pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dostrzega tą lukę na rynku pracy. Dlatego wspólnie z International Project Management Association (IPMA) opracował program nauczania zgodny ze światowymi standardami zarządzania projektami. Dzięki akredytacji programu nauczania przez IPMA, studenci mają możliwość uzyskania profesjonalnych certyfikatów jeszcze podczas studiów. Dotychczas ich uzyskanie wymagało szeregu dodatkowych szkoleń.

IPMA ma wieloletnie doświadczenie w  budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób, jak i całych organizacji. Poza produktami skierowanymi do wyższej kadry menedżerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie również cały wachlarz produktów adresowanych bezpośrednio do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), praktyki z zakresu zarządzania projektami (konkurs Young Project Management Program) oraz seminaria i  warsztaty Young Crew. Mogą z nich korzystać studenci specjalności Zarządzanie projektamie na UEK.

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielki procent absolwentów podejmuje swoją pierwszą pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i  specjalnością.

Biorąc udział w konkursie Project Master, praktyce Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student, znacznie wzmocnisz swoją pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student staniesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności i członkiem organizacji realizujących projekty, Young Crew i IPMA, a międzynarodowy networking umożliwi Ci wejście w globalny rynek pracy.

Jakie kompetencje są potrzebne?

Abyś mógł legitymizować się certyfikatem IPMA-Student, powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Koszt certyfikatu IPMA-Student wynosi 300 zł brutto i stanowi mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku osoba przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. IPMA-Student tym sposobem staje się bezpłatną formą przygotowania kandydata do certyfikacji IPMA-D.

Jak przygotować się do egzaminu?

Certyfikacji IPMA-Student poświęcony jest dedykowany portal ipma-student.pl, na którym znajdują się m.in. przewodnik po certyfikacji IPMA-Student, przykładowe pytania, symulator egzaminacyjny i wiele innych przydatnych informacji.

IPMA Polska udostępnia bezpłatną aplikację IPMA-Student na urządzenia mobilne Apple: iPhone/iPad/iPod touch oraz te pracujące z systemem Android 4.0+. Aplikacja prezentuje wszystkie niezbędne informacje nt. programu certyfikacji IPMA-Student, który prowadzony jest przez IPMA Polska we współpracy z akredytowanymi uczelniami wyższymi. Przedstawia również szczegółowo wymagania kompetencyjne IPMA-Student w formacie elementów kompetencji oraz efektów kształcenia.

Istotnym elementem aplikacji jest możliwość wstępnego zweryfikowania wiedzy poprzez e-quizy dotyczące poszczególnych obszarów kompetencji, zgodne co do zakresu, formy i poziomu trudności z pytaniami na oryginalnym egzaminie certyfikacyjnym IPMA-Student. Po zakończeniu testów udostępniana jest informacja zwrotna o wyniku quizu z komentarzem nt. udzielonych odpowiedzi. Testy te mogą stanowić znakomitą pomoc również dla wszystkich ubiegających się o certyfikat IPMA-D.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi) i trwa 100 minut. Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje, otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA‑Student, w języku polskim i angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane w wykazie osób certyfikowanych na stronie www.ipma.pl.

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

IPMA Polska opublikowała na swojej stronie internetowej serię przewodników, które mają pomóc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student - sprawdź na ipma-student.pl. Dodatkowym elementem oferowanej pomocy w przygotowaniach do certyfikacji IPMA‑Student jest możliwość testowania swojej wiedzy poprzez symulator egzaminacyjny IPMA-Student wdrożony na platformie e‑learningowej MOODLE. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Biurze CERT IPMA Polska (cert@ipma.pl, 22 622 08 78) lub u opiekuna specjalności Zarządzanie projektami.