Zarządzanie projektami innowacyjnymi - konferencja studencka