Specjalność Zarządzanie projektami

Dlaczego zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami wkracza obecnie do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw i urzędów. Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj efektywnego wykorzystania środków unijnych, świadomego rozwijania firmy czy wprowadzania nowych produktów na rynek bez znajomości metodologii zarządzania projektami. Projekty nas otaczają. Aż nie chce się wierzyć, że jeszcze w latach 90. słowo projekt praktycznie nie istniało w polskich przedsiębiorstwach.

Jednak zarządzanie projektami to nie tylko duże firmy czy urzędy. Rozwijanie własnego małego biznesu czy nawet budowa własnego domu to projekty, do których można zaprząc metody i zasady, które poznasz na studiach. Nie ma osoby, która wcześniej lub później nie spotkałaby się z koniecznością zarządzania, bądź uczestniczenia w projekcie.

W świecie, gdzie kompetencje stanowią o możliwości odniesienia sukcesu, nie bez znaczenia jest konkretny zawód, który uzyskujesz dzięki tej specjalności. Swoje kompetencje możesz potwierdzić zdając egzamin zewnętrzny, po którym otrzymasz międzynarodowo uznawany certyfikat IPMA Level D lub IPMA Student.

Program specjalności

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia dobrze dobrane podstawy teoretyczne, które umożliwią absolwentom szybkie wdrożenie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach. Specjalność przygotowuje menedżerów projektów i członków zespołów projektowych, a także konsultantów.

Oprócz przedmiotów bloku kierunku Zarządzaniu, w ramach specjalności oferowane są przedmioty bezpośrednio związane z pracą menedżera projektu: zarządzanie czasem, kosztami, jakością, ryzykiem, zamówienia publiczne, prowadzenie negocjacji. W programie znaleźć można także przedmioty specjalistyczne, np. zarządzanie projektem międzynarodowym, czy analiza efektywności projektów. Tematyka przedmiotów została przygotowana tak, aby w jak najwyższym stopniu odwzorować warunki zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie projektami posiada wiedzę umożliwiającą mu samodzielne zarządzanie prostymi projektami, a także odpowiedzialne i świadome uczestnictwo w dużych projektach. W miarę nabywania doświadczenia, absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do kierowania dużymi przedsięwzięciami. Umiejętności te są uzupełniane przez wiedzę z zakresu funkcjonowania i doskonalenia przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

 

 

 

Perspektywy zawodowe

Zarządzanie projektami staje się współcześnie jedną z podstawowych koncepcji zarządzania zmianą i rozwojem organizacji. Absolwenci tej specjalności znajdują więc pracę we wszelkiego rodzaju organizacjach, które nastawiają się na rozwój. Stałe doskonalenie jest warunkiem sukcesu organizacji. Nie jest więc niespodzianką, że wśród tych przedsiębiorstw znajdują się dzisiejsi i przyszli liderzy. Absolwenci specjalności zarządzanie projektami mają więc szansę stać się współautorami sukcesu tych firm.

Certyfikat IPMA Level D oraz IPMA Student, który student może uzyskać po ukończeniu specjalności znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów. Przedmioty specjalności zostały tak opracowane, aby przygotowywały studentów do egzaminu. Egzamin jest prowadzony przez niezależne stowarzyszenie IPMA. Koszt egzaminu IPMA Student dla absolwentów specjalności został obniżony.

IPMA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą menedżerów projektów, ludzi i organizacje związane z zarządzaniem projektami. Jej certyfikaty są rozpoznawane na całym świecie i stanowią ważny dokument potwierdzający kompetencje.